בין העמודים: המקום שבו הניסיונות הופכים לניצחונות! מאת תעייס שרל ג'יי.

בין העמודים: המקום שבו הניסיונות הופכים לניצחונות! מאת תעייס שרל ג'יי.

בספר "בין העמודים: מאיה של ניסיון לתשורה" של תאיס שראל ג', היא מצליחה לחלץ תחושות וחוויות מורכבות מתוך סיפור חייה. הספר מתרגם את המילים הרגשיות באומץ והתמודדות.