מלחמה זו: עיון בחוסר הכנות מאת ט.ר. פהרנבאך

מלחמה זו: עיון בחוסר הכנות מאת ט.ר. פהרנבאך

מאמר זה יסקור את הספר "מלחמה זו: מחקר על חוסר ההכנה" מאת טי.אר. פהרנבאך. בספר זה מוצגות השינויים בצבאות המערביות, תחת משטר פעולתי ובמלחמת חוץ.